h1

h2

h3

h4

h5
h6
Cơ Sở Hạ Tầng - Trang Thiết Bị Máy Móc

 Nhà máy có 6 chuyền may
    
 Số lượng công nhân may : 240 người
  
 số lượng công nhân phụ việc ; 24
     
 Mỗi chuyền có 2 người quản lý
    MÁY 3 KIM ĐAN BÔNG: 40 CHIẾC

MÁY VẮT SỔ : 50 CHIẾC

MÁY MAY 1 KIM : 70 CHIẾC

 

 

CÔNG TY TNHH DỆT MAY XNK ROYAL STYLE
CÔNG TY TNHH DỆT MAY XNK ROYAL STYLE
CÔNG TY TNHH DỆT MAY XNK ROYAL STYLE
CÔNG TY TNHH DỆT MAY XNK ROYAL STYLE
CÔNG TY TNHH DỆT MAY XNK ROYAL STYLE
CÔNG TY TNHH DỆT MAY XNK ROYAL STYLE
CÔNG TY TNHH DỆT MAY XNK ROYAL STYLE