h1

h2

h3

h4

h5
h6
Tuyển dụng

CÔNG TY TNHH MAY XNK HOÀNG GIA

Địa Chỉ: 19 Đông Lân - Hưng Lân, Ấp Hậu Lân, Bà Điểm, Hóc Môn

Hotline: 0903 888 525

Email:maymac.hoanggia@gmail.com

Website: www.maymachoanggia.com

 Cần Tuyển:

 

                        

 

 

 

I/. CÔNG NHÂN MAY
- 50 công nhân may 1 kim
- 50 công nhân may vắt sổ
- 50 công nhân may kanssai
- 10 thợ

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dạy nghề may miễn phí, hỗ trợ việc làm sau đào tạo"

CÔNG TY TNHH MAY XNK HOÀNG GIA
CÔNG TY TNHH MAY XNK HOÀNG GIA
CÔNG TY TNHH MAY XNK HOÀNG GIA
CÔNG TY TNHH MAY XNK HOÀNG GIA
CÔNG TY TNHH MAY XNK HOÀNG GIA
CÔNG TY TNHH MAY XNK HOÀNG GIA
CÔNG TY TNHH MAY XNK HOÀNG GIA
CÔNG TY TNHH MAY XNK HOÀNG GIA
CÔNG TY TNHH MAY XNK HOÀNG GIA